dr hab. n. med.

Małgorzata Pawińska

Kier. Zakładu Stomatologii Zintegrowanej UM w Białymstoku

Od 2016 r.  pełni funkcję Kierownika Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 2017 r. jest Prezesem białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a od 2018 r. Przewodniczącą Sądu Lekarskiego w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku. Dr hab. Małgorzata Pawińska posiada w swoim dorobku 111 prac opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Jest promotorem 3 prac doktorskich i opiekunem 9 specjalistów z zakresu stomatologii zachowawczej.

Edukacja:

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku (1991). W latach 1991-2015 pracowała jako asystent a następnie adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uzyskując tytuł specjalisty I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej (1994), specjalisty II stopnia w zakresie stomatologii zachowawczej (1997) oraz stopień doktora (1996), a następnie doktora habilitowanego nauk medycznych (2011).

Małgorzata Pawińska