Regulamin

REGULAMIN SERWISU NIEZBEDNIK-ZDROWIA.PL

Witamy w serwisie internetowym https://niezbednik-zdrowia.pl, w dalszej części Regulaminu zwanym „Serwisem”, który jest własnością Wydawnictwa Zdrowa Polska Sp. z o.o. Poniższe warunki regulują dostęp do Serwisu i korzystanie z niego.

§1

Właściciel Serwisu

 1. Właścicielem Serwisu jest Wydawnictwo Zdrowa Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Baniosze, ul. Lipowa 9, 05-532 Baniocha, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000776938, NIP: 1231429577.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania. UZYSKAJĄC DOSTĘP, PRZEGLĄDAJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z SERWISU (W TYM UDOSTĘPNIAJĄC INFORMACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ), UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ I ZGADZA SIĘ, ŻE BĘDZIE KORZYSTAŁ Z SERWISU ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, W TYM POLITYKĄ PRYWATNOŚCI) I ZGODNIE Z WSZYSTKIMI OBOWIĄZUJĄCYMI PRAWAMI I PRZEPISAMI.
 2. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zapisów niniejszego Regulaminu lub w jakikolwiek sposób treści znajdujące się na stronach Serwisu godzą w jego uczucia lub przekonania, prosimy o opuszczenie Serwisu.
 3. SERWIS MA JEDYNIE CHARAKTER EDUKACYJNO-INFORMACYJNY I NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH, A TAKŻE NIE ZASTĘPUJE PORADY LEKARSKIEJ. SERWIS NIE REALIZUJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W ROZUMIENIU ART. 3 (§) 1 USTAWY O DZIAŁANOŚCI LECZNICZEJ.
 4. Użytkownik zgadza się korzystać z Serwisu wyłącznie w celach zgodnych z prawem i wyłącznie do własnego osobistego, niekomercyjnego użytku. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w celu przesyłania, publikowania, pobierania, dystrybucji, kopiowania, wyświetlania publicznego, przechowywania lub niszczenia materiałów z naruszeniem obowiązujących przepisów lub regulacji, w sposób naruszający prawa autorskie, patent, znak towarowy, tajemnicę handlową lub inne prawa własności intelektualnej innych osób lub naruszając prywatność lub prawa osobiste innych osób, lub zniesławiające, nieprzyzwoite, obraźliwe, grożące, nienawistne.
 5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla Użytkownika.

§3

Treści Serwisu

 1. Treści Serwisu, takie jak tekst, grafika, obrazy, informacje i inne materiały zawarte na Serwisie i Newsletter mają wyłącznie charakter informacyjny. Treści i usługi nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Zawsze pytaj lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia o wszelkie kwestie dotyczące stanu zdrowia.
 2. Treści Serwisu są przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku przez Użytkowników Serwisu. Możesz udostępniać treści za pomocą linków mediów społecznościowych (tj. „Udostępnij”) dostępnych w Serwisie. Możesz również udostępniać treści za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z naszego linku „Udostępnij”. Z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej, nie wolno reprodukować, ponownie publikować, przesyłać, rozpowszechniać (w tym pocztą elektroniczną lub innymi środkami elektronicznymi), publicznie wyświetlać, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, sprzedawać lub uczestniczyć w jakiejkolwiek sprzedaży lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, dowolnych treści Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Serwisu. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone użytkownikowi są zastrzeżone.
 3. Informacje prezentowane w Serwisie lub za jego pośrednictwem są udostępniane wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Treści mogą, ale nie muszą być aktualizowane, zatem nie wszystkie materiały mogą być kompletne i aktualne. Właściciel Serwisu nie jest zobowiązany do ich aktualizacji.

§4

Użytkowanie Serwisu

 1. Zabronione jest naruszanie lub próba naruszenia środków bezpieczeństwa Serwisu, w tym między innymi:
 • korzystanie z fałszywego hasła lub hasła należącego do innego Użytkownika lub uzyskiwanie dostępu do danych nieprzeznaczonych dla danego Użytkownika lub logowanie się do serwera lub konta, do których Użytkownik nie jest uprawniony;
 • ujawnienie hasła lub zezwolenie na użycie hasła przez osobę trzecią.
 1. Wszystkie komentarze, opinie, sugestie, pomysły i inne treści przesłane do Serwisu poprzez funkcję „Komentarze”są i pozostają częścią Serwisu. Redakcja i Wydawca nie są zobowiązani do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy i odpowiedzi na komentarze Użytkowników.
 2. Użytkownik zgadza się nie publikować ani nie przesyłać za pośrednictwem Serwisu żadnych komentarzy ani innych materiałów, które:
 • są niezgodne z prawem, zniesławiające, szkodliwe, grożące, obelżywe, napastliwe, wulgarne, obsceniczne, nienawistne rasowo, etnicznie lub w jakikolwiek inny sposób budzące sprzeciw;
 • są reklamą lub promocją jakiegokolwiek produktu lub usługi, które nie zostały pisemnie zatwierdzone przez właściciela Serwisu;
 • są fałszywe, wprowadzające w błąd lub stanowią nieuczciwą lub zwodniczą praktykę handlową;
 • promują używanie alkoholu, tytoniu lub jakichkolwiek nielegalnych substancji;
 • naruszają prywatność;
 • naruszają jakikolwiek patent strony trzeciej, znak towarowy, nazwę handlową, nazwę firmy, tajemnicę handlową, prawa autorskie, reklamę lub inne prawa własności;
 • zawierają wirusy, konie trojańskie, robaki lub inne kody, skrypty, procedury, pliki lub programy zaprojektowane do zmieniania, przerywania, utrudniania, ograniczania lub niszczenia wydajności i / lub funkcjonowania jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu.
 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania wszelkich komentarzy z Serwisu, które uważa za naruszające powyższe wymagania.

Właściciel serwisu ma prawo do:

 • usunięcia lub odmowy opublikowania jakichkolwiek komentarzy z dowolnego powodu lub bez powodu, według własnego uznania;
 • podjęcia wszelkich działań w odniesieniu do komentarzy, które uznane zostaną za naruszające warunki użytkowania, prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, zagrażające bezpieczeństwu osobistemu Użytkowników Serwisu;
 • podjęcie odpowiednich kroków prawnych, w tym między innymi skierowanie do organów ścigania w przypadku nielegalnego lub nieuprawnionego korzystania z Serwisu;
 • zakończyć lub zawiesić dostęp do całości lub części Serwisu z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym między innymi z powodu naruszenia niniejszych warunków użytkowania.

Ponadto Właściciel Serwisu ma prawo w pełni współpracować z organami ścigania lub nakazami sądowymi w związku z poleceniem ujawnienia tożsamości lub innych informacji osób publikujących jakiekolwiek materiały w Serwisie lub za jego pośrednictwem.

 1. Redakcja Serwisu nie jest w stanie zapoznać się ze wszystkimi treściami pochodzącymi od Użytkowników i podmiotów trzecich przed opublikowaniem ich w Serwisie, dlatego nie może zapewnić szybkiego usunięcia kontrowersyjnych materiałów po ich opublikowaniu. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie lub brak działania w odniesieniu do transmisji, komunikacji lub treści dostarczanych przez dowolnego Użytkownika lub osobę trzecią.
 2. Serwis może publikować treści dostarczane przez strony trzecie i Użytkowników. Ponadto, Użytkownik po zarejestrowaniu się do Newsletter, zgadza się, aby otrzymywać bezpłatne wiadomości i e-maile informacyjne oraz promocyjne pochodzące od podmiotów trzecich lub reklamy sponsorowane przez strony trzecie.
 3. Wszelkie opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty lub inne informacje i treści wyrażone lub udostępnione przez podmioty trzecie w są treściami opracowanymi przez zewnętrznych autorów lub dystrybutorów, nie pochodzą od Redakcji Niezbędnik Zdrowia. Niezbędnik Zdrowia nie gwarantuje dokładności, kompletności ani przydatności treści pochodzących od stron trzecich, ani ich przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści materiałów opracowywanych przez podmioty trzecie.

§ 5

Polityka prywatności

 1. Wszystkie informacje, które zbieramy w Serwisie, podlegają Polityce prywatności. Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na wszystkie działania podejmowane przez nas w odniesieniu do Twoich informacji zgodnie z Polityką prywatności, która jest dostępna na stronie https://niezbednik-zdrowia.pl/polityka-prywatnosci/.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do aktualizowania, korygowania, uzupełniania i modyfikowania niniejszego Regulaminu użytkowania oraz do nakładania nowych lub dodatkowych warunków korzystania z Serwisu. Zawsze obowiązująca wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem https://niezbednik-zdrowia.pl/regulamin/.
 2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.