dr n. med.

Szymon Frank

Wieloletni asystent i wykładowca w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu chirurgii stomatologicznej, szczególnie zainteresowany leczeniem implanto – protetycznym oraz technikami regeneracyjnymi kości. Posiadacz Certyfikatu Umiejętności w Dziedzinie Implantologii Stomatologicznej nadanego przez Kapitułę ds. Umiejętności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantolgii Stomatologicznej (OSIS), Europejskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej (EDI), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo – Twarzowej. 

Szymon Frank